Transparència i bon govern

Bon Govern i Transparència

Amb aquest document apropem la gestió de la Fundació Nou hospital evangèlic a la societat.

Contacte: Abel Gelabert, cap de màrqueting i comunicació (comunicació[arrova]nouhospitalevangelic.com)

Informació institucional

Fins de l’entidad i llurs activitats

Principals líneas estratègicas de actuació

Els estatuts, la composició del Patronat i de l’equip directiu i l’estructura organitzativa

Els codi de bon govern

El web, les adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general

  • Web: www.nouhospitalevangelic.com
  • Adreça electrònica: info[arrova]nouhospitalevangelic.com
  • Correu postal: C. de les Camèlies, 15-17, 08024 Barcelona

Programa i la memòria anual d’activitats

Aliances estratègiques

Informació econòmica

Els estats financers, les auditories i la memòria econòmica

Els concursos, contractes i les licitacions

Conveni de vinculació a la Xarxa de Centres d’Internament d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) i de Gestió de Serveis Sociosanitaris amb el Servei Català de la Salut i amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (actualment Direcció General de Protecció Social).

La relació amb els serveis públics sanitaris data del 1976 amb un acord subscrit amb l’Institut Nacional de Previsión per fer activitat quirúrgica (hernies, apendicectomies, laparotomies, etc..) i posteriorment, al 1982 amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social i al 1990 amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.”

Sol·licitar Informació:

Mitjançant aquest formulari podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica. Un cop emplenat el formulari el podeu enviar a l’adreça de correu electrònic info[arrova]nouhospitalevangelic.com.