Informació pels familiars

VISITA A LES PERSONES INGRESSADES

Per indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, queden totalment restringides les visites dels familiars. Cap familiar podrà accedir a l’interior de l’hospital excepte el dia de l’ingrés per poder fer la tramitació administrativa i donar informació específica al personal d’infermeria.

Els familiars dels pacients que ingressin ja diagnosticats de COVID-19 pel centre d’origen no podran accedir a l’hospital en cap moment i hauran de fer el tràmit administratiu per via telefònica trucant al 93 285 99 55 i demanant per Administració.

SERVEI DE TV

El servei de TV pels pacients que tenen televisor a l’habitació és gratuït. Aquesta gratuïtat es mantindrà fins que l’hospital permeti l’entrada de visites. A partir d’aquell moment, els familiars tindran 3 dies per poder tornar a Administració el comandament sense tenir cap càrrec, o també, contractar a Administració el servei de TV.

AIGUA MINERAL EMBOTELLADA

Mentre duri el confinament, tots els pacients disposaran d’aigua mineral embotellada que facilitarà el personal d’infermeria de forma gratuïta.

ROBA I PRODUCTES D’HIGIENE PERSONAL

L’hospital proveirà de roba hospitalèria i productes d’higiene personal per tal d’evitar el risc de contaminació.

CONTACTE AMB LES PERSONES INGRESSADES

Telèfon

Si l’habitació disposa de telèfon, la nostra Recepció podrà passar la vostra trucada a l’habitació. També podeu clicar el “0” i a continuació el número de l’habitació quan surti el missatge de benvinguda al trucar al 93 285 99 55 i sense esperar la resposta de la recepcionista.

Si l’habitació no disposa de telèfon, no us podrem passar cap trucada al telèfon compartit de la planta on estigui ingressada la persona.

Us demanem trucar al mòbil de les persones ingressades si en tenen.

Correu electrònic

Resta a la vostra disposició l’adreça: info@nouhospitalevangelic.com per utilitzar-la com a canal de contacte amb els pacients. Podeu enviar, fotos, dibuixos, cartes o qualsevol missatge que desitgeu fer arribar als vostres familiars ingressats. Nosaltres ho imprimirem i els hi lliurarem a l’habitació.

INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT DE LES PERSONES INGRESSADES

Recepció no pot passar cap trucada als metges de l’hospital.

Informació des de l’Hospital

L’equip d’Atenció a l’Usuari del Nou hospital evangèlic contactarà regularment per telèfon amb les famílies dels pacients ingressats per donar suport i respostes a consultes no clíniques. Mentre aquesta situació clínica no presenti canvis significatius.

El metge us contactarà sempre que hagi canvis significatius.

Ni el personal d’Atenció a l’Usuari ni el de Recepció tenen accés a informació clínica de cap pacient.

© Copyright 2016 | Nou hospital evangèlic | camèlies 15-17 08024 barcelona | t 93 285 99 55 | f 93 219 40 26 | Web gestionada per imaicom