Borsa de treball

Borsa de treball

La missió del nostre centre és oferir una atenció integral a la persona, fomentant la formació, la capacitació i la cooperació, sota la visió d’un Hospital Cristià de referència d’acord amb els principis i els ensenyaments de Jesús.

El nostre camí busca l’excel·lència, amb transparència i comunicació envers el nostre equip i cap a la comunitat. Busquem col·laboradors dedicats, amb entusiasme i dedicació, que vulguin formar part del nostre equip per ajudar-nos a complir el nostre compromís, en un entorn proper i acollidor alhora que competent i professional.

CONVOCATÒRIA LLOC TREBALL: OFICIAL MANTENIMENT

Actualment precisem incorporar de manera immediata una persona per la realització de tasques de manteniment, per organitzar i revisar els sistemes de circuits d’aigua, llum, calderes, etc., reparació d’avaries, coordinació amb industrials externs i prevenció a les instal·lacions de l’hospital.

Es requereix disposar de formació professional o grau mig equivalent, parlar i escriure català correctament, informàtica a nivell usuari, i es valorarà la formació complementària de manteniment industrial i reformes interiors.

Busquem les següents competències

  • Compromís
  • Orientació al Servei
  • Proactivitat
  • Comunicació Eficaç
  • Millora continua
  • Cooperació i Treball en equip
  • Ordenat i metòdic

Es precisa experiència en el sector Hospitalari, hoteler, muntatge de fires, empreses de manteniment entre 5 i 10 anys.

S’ofereix un contracte indefinit a temps parcial, de 20 hores setmanals, ampliable en un futur. El salari és l’establert al Conveni Siscat per Centres d’atenció intermèdia vigent.

Podeu complimentar el vostre CV al següent enllaç  disposant d’un termini fins el 5 de juny de 2020.

© Copyright 2016 | Nou hospital evangèlic | camèlies 15-17 08024 barcelona | t 93 285 99 55 | f 93 219 40 26 | Web gestionada per imaicom